Βέργη, Στέλα

Η Στέλα Βέργη, μετά την ολοκλήρωση των πτυχιακών σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συνέχισε τις σπουδές της στο Παρίσι όπου παρακολούθησε μαθήματα Γενικής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Rene Descartes και στην Ecole Pratique des Hautes Etudes. Μαθήτρια του A. Martinet, ολοκλήρωσε και υποστήριξε υπό την εποπτεία του, το 1979, την διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Η σειρά των όρων στην νέα ελληνική γλώσσα". Από το 1980 έως το 1984 εργάστηκε ως συντάκτρια στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Από το 1984 έως σήμερα διδάσκει Γενική Γλωσσολογία στο Γαλλικό τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Από τις εκδόσεις Νεφέλη κυκλοφορεί ένα ακόμη βιβλίο της με τίτλο "Γλώσσα και δομή. Δυϊκότητα και ρυθμός στη γλωσσολογία". Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται, κυρίως, γύρω από το πρόβλημα της σχέσης μεταξύ γλώσσας και γραφής.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο