Γαλενιανός, Μιχαήλ Β.

Ο Μιχαήλ Βασ. Γαλενιανός, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Είναι πτυχιούχος, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδικεύσεως (Master) και Διδάκτορας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και Διδάκτορας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε υπότροφος επίδοσης και διαγωγής του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1991-1992, 1992-1993 και 1993-1994, διετέλεσε παραγωγός σειράς εκπομπών θεολογικού και ιστορικού περιεχομένου στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και δίδαξε ως έκτακτος στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία της Αθήνας κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2007-2008 και 2008-2009.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο