Συστήματα - Προσομοίωση

Υποκατηγορίες
Φίλτρο

Τεχνικές προσομοίωσης

48,74 €
Συστήματα - Προσομοίωση

Τεχνικές προσομοίωσης

31,50 €
Συστήματα - Προσομοίωση

Προβλέψεις

17,10 €
Προβλέψεις
Μόδης, Θεόδωρος
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Θεωρία της πληροφορίας

36,00 €
Πληροφορία, Θεωρία της

Η πληροφορία

21,51 €
Πληροφορία, Θεωρία της

Εισαγωγή στη θεωρία πληροφορίας

14,68 €
Πληροφορία, Θεωρία της

Δυνητική πραγματικότητα

12,15 €
Πληροφορία, Θεωρία της
Lévy, Pierre
Κριτική

2012

22,93 €

2012

22,93 €
Προβλέψεις
Καλογεράς, Μιχάλης
Καλογερά Μ.& Μ.