Γερασιμίδης, Γεράσιμος

Ο Γεράσιμος Γερασιμίδης γεννήθηκε το 1942 στην Έδεσσα. Εκεί έζησε τα εφηβικά του χρόνια και τελείωσε το γυμνάσιο (λύκειο). Ολοκλήρωσε τις ανώτερες σπουδές του στη Θεσσαλονίκη και είναι πτυχιούχος μηχανικός μηχανολόγος.
Εργάστηκε επί τριάντα χρόνια στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού και υπήρξε ανώτερο στέλεχος του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Πτολεμαΐδας. Παρακολούθησε πολλά σεμινάρια και παράλληλα δίδαξε σε δημόσιες σχολές εργοδηγών και στις σχολές ταχύρυθμης εκπαίδευσης της ΔΕΗ.
Η επαγγελματική του εμπειρία περιέχεται σε θέματα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε ατμοηλεκτρικούς σταθμούς μεγάλης ισχύος, σε θέματα τεχνικής εκπαίδευσης και σε συγγραφές.
Έχει γράψει αρκετά βιβλία, σημειώσεις και σεμινάρια του γνωστικού του επιπέδου και του επαγγελματικού του ενδιαφέροντος.
Επίσης έχει γράψει το μυθιστόρημα "Φανή", όπου περιγράφει πραγματικά γεγονότα με τρόπο, που η πλοκή και η υπερβατικότητά τους το τοποθετούν στη θέση των ιστορικών μυθιστορημάτων.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο