Εδαφομηχανική

Υποκατηγορίες
Φίλτρο

Στοιχεία εδαφομηχανικής

39,41 €
Εδαφομηχανική

Στοιχεία εδαφομηχανικής

38,34 €
Εδαφομηχανική
Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος
Ζήτη

Στοιχεία γεωμηχανικής

27,51 €
Εδαφομηχανική
Αγιουτάντης, Ζαχαρίας Γ.
Ίων

Εδαφομηχανική και σεισμική μηχανική

23,43 €
Εδαφομηχανική

Εδαφομηχανική

40,50 €
Εδαφομηχανική
Barnes, Graham
Κλειδάριθμος

Εδαφομηχανική

0,00 €
Εδαφομηχανική
Συλλογικό έργο
Κυριακίδη Αφοί

Εδαφομηχανική

0,00 €
Εδαφομηχανική
Βαλαλάς, Δημήτριος Θ.
Κυριακίδη Αφοί

Γεωτεχνική μηχανική

18,00 €
Εδαφομηχανική
Κολέτσος, Κωνσταντίνος Α.
University Studio Press

Γεωτεχνικές κατασκευές ΙΙ

55,04 €
Εδαφομηχανική
Κωστόπουλος, Σπύρος Δ.
Ίων

Γεωτεχνικές κατασκευές

47,70 €
Εδαφομηχανική

Γεωτεχνικές κατασκευές

47,70 €
Εδαφομηχανική
Κωστόπουλος, Σ.
Ίων

Βαθιές θεμελιώσεις, αντιστηρίξεις

40,50 €
Εδαφομηχανική

Απλά βήματα στην εδαφομηχανική

28,80 €
Εδαφομηχανική

Αβαθείς και ειδικές γεωτρήσεις

40,50 €
Εδαφομηχανική