Γεωργακοπούλου, Αλεξάνδρα

Η Αλεξάνδρα Γεωργακοπούλου είναι καθηγήτρια Ανάλυσης Λόγου και Κοινωνιογλωσσολογίας στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου King's College του Λονδίνου. Ασχολείται ερευνητικά με την αφηγηματική ανάλυση και την ανάλυση λόγου, τη σχέση γλώσσας και ταυτότητας, τα νέα μέσα, την επικοινωνία μέσω υπολογιστών και την κοινωνική αλληλεπίδραση σε πολυπολιτισμικά αστικά περιβάλλοντα. Στα βιβλία της συγκαταλέγονται: "Narrative Performances: A Study of Modern Greek Storytelling" (1997) και "Small Stories, Interaction and Identities" (2007).

Υποκατηγορίες
Φίλτρο