Γεωργακόπουλος, Λεωνίδας Ν., 1930-2007

Γεωργακόπουλος Λεωνίδας (1930-2007), ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο