Γεωργιάδης, Νικηφόρος

Ο Νικηφόρος Γεωργιάδης σπούδασε Γεωπονική και Οικονομικά στη Θεσσαλονίκη και έκανε μεταπτυχιακές (master of arts) σπουδές αγροτικής οικονομίας στο πανεπιστήμιο Leeds της Αγγλίας.
Εμβάθυνε στα ασφαλιστικά θέματα, συμμετέχοντας σε in-service επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια μερικών από τους μεγαλύτερους αντασφαλιστικούς και γεωργοασφαλιστικούς οργανισμούς του κόσμου.
Σήμερα κατέχει τη θέση του Προέδρου του Οργανισμού Αντασφάλισης
και Συντονισμού (ΟΑΣΙΣ). Είναι, από το 1997, τακτικό μέλος της Επιτροπής Ασφάλισης Αγροτικών Κινδύνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλίσεων (CEA), που εδρεύει στο Παρίσι, εκπροσωπώντας την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και, από το 1987, εισηγητής του μαθήματος <<Αγροτικές Ασφαλίσεις>> που διδάσκεται στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ).
Διετέλεσε σύμβουλος γεωργικών ασφαλίσεων στη Αγροτική Ασφαλιστική (1998-2002) και στο ΕΛΓΑ (1995-1997), Διευθυντής Αγροτικών Ασφαλίσεων στην Αγροτική Ασφαλιστική (1985-1991) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της. Τέλος πολύτιμες, για τη δουλειά του, εμπειρίες αγροτικού πραγματογνώμονα απέκτησε στο ΟΓΑ και στην ΑΤΕ.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο