Γιαννόπουλος, Γιάννης

Ο Γιάννης Γιαννόπουλος είναι πτυχιούχος και διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε στο Istituto Universitario Orientale di Napoli στην τουρκολογία. Φιλοξενούμενος ερευνητής στο Ελληνικό Ινστιτούτο της Βενετίας. Δίδαξε στην Ιωνίδειο Πρότυπη Σχολή Πειραιά, στη Σχολή και τα Κέντρα Επιμόρφωσης καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, στο Φροντιστήριο Ιστορικών Σπουδών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Συνεργάστηκε στην "Ιστορία του ελληνικού έθνους" (Εκδοτική Αθηνών) και στην "Ιστορία του νέου ελληνισμού" (Ελληνικά Γράμματα). Διετέλεσε μέλος των συντακτικών επιτροπών των περιοδικών Μνήμων και Εώα και Εσπερία. Επί έτη υπήρξε συνεργάτης στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Βουλής των Ελλήνων. Έχει συγγράψει πολλές μελέτες νεότερης ιστορίας, θεωρίας και διδακτικής της ιστορίας, όπως: "Η διοικητική οργάνωσις της Στερεάς Ελλάδος κατά την τουρκοκρατία (1393-1821)" (διδακτορική διατριβή, Αθήνα, 1971), "Η Κρήτη κατά τον τέταρτο βενετο-τουρκικό πόλεμο (1570-1571)" (Αθήνα, 1978), "Δοκίμια θεωρίας και διδακτικής της ιστορίας" (Αθήνα, 1997, β΄ έκδοση: 2011), "Αλέξανδρος και Δημήτριος Υψηλάντης" (Αθήνα, 2010). Στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διδάσκεται η θεματική ενότητα εισαγωγή στον βυζαντινό πολιτισμό που περιέχεται στον τόμο "Εισαγωγή στον ελληνικό πολιτισμό" (Πάτρα, 2000).

Υποκατηγορίες
Φίλτρο