Γκιούρδας Μ.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο

Το μικρό κόκκινο βιβλίο

16,20 €
Μάρκετινγκ
Gitomer, Jeffrey
Γκιούρδας Μ.

Το Marketing στο Internet

21,60 €
Μάρκετινγκ
Copey, Eloise
Γκιούρδας Μ.

Το βιβλίο του iPod

18,00 €
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Προγράμματα
Kelby, Scott
Γκιούρδας Μ.

Ρίσκο

13,50 €

Ρίσκο

13,50 €
Διοίκηση και οργάνωση
Holmes, Edward
Γκιούρδας Μ.

Πρωτόκολλο TCP/IP

52,20 €
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Δίκτυα
Forouzan, Behrouz A.
Γκιούρδας Μ.

Προσλαμβάνεστε

8,10 €
Εργασία και εργαζόμενοι
Σίδερης, Θωμάς
Γκιούρδας Μ.

Πολυμέσα και εκπαίδευση

34,20 €
Εκπαίδευση
Alessi, Stephen M.
Γκιούρδας Μ.

Πολυμέσα θεωρία και πράξη

25,20 €
Πολυμέσα
Steinmetz, Ralf
Γκιούρδας Μ.

Πολυμέσα αναλυτικός οδηγός

28,80 €
Πολυμέσα
Vaughan, Tay
Γκιούρδας Μ.

Σελίδες