Έρευνα

Υποκατηγορίες

Υποκατηγορίες
Φίλτρο

Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας

26,75 €
Έρευνα - Μεθοδολογία

Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας

22,21 €
Έρευνα - Μεθοδολογία

Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας

16,15 €
Έρευνα - Μεθοδολογία

Μέθοδοι έρευνας

88,68 €
Έρευνα - Μεθοδολογία

Η σφυγμομέτρηση

5,60 €
Έρευνα - Μεθοδολογία
Κατζουράκης, Γιώργος
Εκδόσεις Καστανιώτη

Η έρευνα με ερωτηματολόγιο

15,30 €
Έρευνα - Μεθοδολογία
Javeau, Claude
Τυπωθήτω

Η διδακτορική διατριβή

19,35 €
Έρευνα - Μεθοδολογία
Dunleavy, Patrick
Πλέθρον

Σελίδες