Δημόπουλος, Γεώργιος Δ.

Ο Γ. Δ. Δημόπουλος είναι Μακεδόνας. Γεννήθηκε στη Γοργόπη Παιονίας. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στη Θεσσαλονίκη έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο State University of New York at Buffalo, όπου το 1969 αναγορεύτηκε διδάκτωρ των οικονομικών επιστημών. Από το Σεπτέμβριο του 1969 μέχρι τον Ιούλιο του 1977 ήταν Assistant, Associate και Full Professor of Economics στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Rochester (HΠΑ). Τον Ιούλιο του 1977 ανέλαβε καθήκοντα τακτικού καθηγητού στην Α΄ Έδρα Πολιτικής Οικονομίας στην ΑΣΟΕΕ. Από το 1988 είναι τακτικός επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Giessen Γερμανίας. Διδάσκει στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος της Οικονομικής Επιστήμης τα μαθήματα της Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής και Νομισματικής Θεωρίας της Πολιτικής. Είναι από τους θεμελιωτές του Μεταπτυχιακού Τμήματος Οικονομικών Σπουδών και διετέλεσε Διευθυντής του. Ειδικευμένος στη μακροοικονομική και νομισματική θεωρία και πολιτική, έχει δημοσιεύσει άρθρα, μελέτες και βιβλιοκρισίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Σπουδών και της Ευρωπαϊκής Κίνησης. Διετέλεσε Οικονομικός Σύμβουλος στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στις Βρυξέλλες, από το Δεκέμβριο του 1981 μέχρι τον Δεκέμβριο του 1984.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο