Διοίκηση και οργάνωση

Υποκατηγορίες
Φίλτρο

Ψυχολογία πωλήσεων

13,75 €
Μάρκετινγκ
Μαυρουλέας, Νίκος Α.
Σταμούλη Α.Ε.

Ψηφιακή επιχείρηση

0,00 €
Διοίκηση και οργάνωση

Χτίσε το όνομά σου (brand you)

16,13 €
Διοίκηση και οργάνωση

Χρόνος

17,25 €

Χρόνος

17,25 €
Χρόνος (Διοίκηση και οργάνωση)

Χάος

16,43 €

Χάος

16,43 €
Επιχειρηματικό σχέδιο
Kotler, Philip

Το τέλος του marketing

14,87 €
Μάρκετινγκ
Zyman, Sergio
IntroBooks

Το σύστημα Έξι Σίγμα

26,60 €
Επιχειρηματικό σχέδιο
Συλλογικό έργο
Εκδόσεις Πατάκη

Σελίδες