Δράκος, Γεώργιος Δ.

Ο Γεώργιος Δ. Δράκος σπούδασε στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία και στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας στο τμήμα της Θεραπευτικής Παιδαγωγικής.
Η διδακτορική του διατριβή τιμήθηκε με το βραβείο Gustav-Otto Kanter.
΄Εχει εργαστεί στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, στην Παιδαγωγική Ακαδημία και από το 1989 στα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Αθηνών.
Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης, αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και πρόεδρος της Ειδικής Αγωγής, ενώ είναι γενικός γραμματέας της Ειδικής Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος.
Συγγράμματα, επιστημονικές μελέτες, άρθρα και έρευνές του έχουν δημοσιευτεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Ο κ. Δράκος είναι καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1998 και διδάσει στον τομέα Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας καθώς και στα μεταπτυχιακά προγράμματα της Ειδικής Αγωγής - Λογοθεραπείας και Συμβουλευτικής.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο