ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ