Product

Ειδήσεων και θηρίων

Product

Ειδικά εργατικά θέματα

Ειδικά δικαιώματα των μετόχων εισηγμένων εταιριών

Κωδικός:
146771
Description: 

Το παρόν σύγγραμα εξετάζει την Οδηγία 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου "σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιριών", καθώς και την επικείμενη εναρμόνιση του δικαίου μας προς αυτή, όπως διαγράφεται ότι θα λάβει χώρα με βάση το τεθέν σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Νόμου "Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 Περί ανωνύμων εταιρειών - Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτω

22,50 €

Διαθεσιμότητα: 
Out of stock

Ειδοποιήστε με όταν το προϊόν είναι ξανά διαθέσιμο.

Το παρόν σύγγραμα εξετάζει την Οδηγία 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου "σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιριών", καθώς και την επικείμενη εναρμόνιση του δικαίου μας προς αυτή, όπως διαγράφεται ότι θα λάβει χώρα με βάση το τεθέν σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Νόμου "Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 Περί ανωνύμων εταιρειών - Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών". Ειδικότερα, το έργο χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται η φύση των μετοχών ως άυλων αξιών και οι μορφές σύγχρονης διαμεσολάβησης επί αξιών, ως παράγοντες καθοριστικής σημασίας για τη διεθνοποίηση των αγορών αξιών. Η ανάλυση, πέραν της νομικής της υφής, επιχειρεί να σκιαγραφήσει την εικόνα των σύγχρονων αγορών που οδήγησαν σε καταστάσεις εκτεταμένης αποχής των μετόχων από την άσκηση των δικαιωμάτων τους και κατέστησαν, εξ αυτού του λόγου, επιτακτική την ανάγκη λήψης θεσμικών μέτρων για τη διευκόλυνση και ενθάρρυνση της διασυνοριακής άσκησής τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα δικαιώματα του μετόχου, που απασχόλησαν εν προκειμένω τον κοινοτικό νομοθέτη, ήτοι τα δικαιώματα συμμετοχής και άσκησης δικαιώματος ψήφου στη γενική συνέλευση, όπως καθορίζονται στο θεσμικό μας νόμο, κ.ν. 2190/1920. Το εν λόγω κεφάλαιο προϊδεάζει ως προς το πεδίο γύρω από το οποίο θα κινηθεί η επερχόμενη θεσμική αλλαγή. Η κοινοτική πρωτοβουλία για τη διευκόλυνση και ενίσχυση της άσκησης αυτών των δικαιωμάτων του μετόχου, όπως μετουσιώθηκε σε πράξη με την Οδηγία 2007/36, αποτελεί το θέμα του τρίτου κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται οι ειδικότεροι λόγοι που επέβαλαν τη διαμόρφωση των νέων κανόνων και την αναγωγή των δικαιωμάτων του μετόχου σε πεδίο εναρμόνισης. Ακολουθεί το τέταρτο και βασικότερο κεφάλαιο του έργου. Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται τα νομικά ζητήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ειδικότερα, η εξέταση λαμβάνει υπόψη της, από τη μία πλευρά, τις οικείες διατάξεις της Οδηγίας και, από την άλλη, τις διατάξεις του Σχεδίου Νόμου. Η συγκριτική ανάλυση των εν λόγω νομικών κειμένων έχει ως απώτερο σκοπό να καταδείξει τον τρόπο, με τον οποίο το εθνικό δίκαιο αναμένεται να ρυθμίσει τα εν λόγω ζητήματα κατά την επικείμενη εναρμόνιση. Τέλος, στον επίλογο, συνοψίζονται τα βασικά θέματα και οι προβληματισμοί, που αναπτύσσονται στα κύρια μέρη της, και καθορίζει τις βασικές αλλαγές, που αναμένεται να επέλθουν με την ενσωμάτωση της Οδηγίας στο ημεδαπό σύστημα.
Subtitle: 
Οδηγία 2007/36/ΕΚ και η επικείμενη εθνική εναρμόνιση
Publications Date: 
2009
Book ISBN: 
960-445-470-6
Book pages: 
188
Publication Place: 
Αθήνα
Subtitle: 
Οδηγία 2007/36/ΕΚ και η επικείμενη εθνική εναρμόνιση
Publications Date: 
2009
Book ISBN: 
960-445-470-6
Book pages: 
188
Publication Place: 
Αθήνα