Product

Ελευσίς

Product

Ελευσίς

Ελευσίς

Κωδικός:
134041
Manufacturer: 
Description: 

Οι παλαιοί οδηγοί της Ελευσίνος, το βιβλιάριον του αειμνήστου Φιλίου ("Ελευσίς" 1905), και του Κουρουνιώτη ("Οδηγός της Ελευσίνος", 1912) εξηντλήθηκαν προ πολλού, ούτω δεν υπάρχει σήμερον κανέν μικρόν βιβλίον, όπου να είνε δυνατόν ο επισκεπτόμενος την Ελευσίνα, έχον τούτο ανά χείρας να κατατοπίζεται εύκολα και να αναγνωρίζη και να εξηγή τα ερείπια χωρίς να κοπιάση προηγουμένως υπερβολικά αναδιφών τα μεγάλα και σοφά περί Ελευσίνος συγγράμματα.

12,15 €

Διαθεσιμότητα: 
Out of stock

Οι παλαιοί οδηγοί της Ελευσίνος, το βιβλιάριον του αειμνήστου Φιλίου ("Ελευσίς" 1905), και του Κουρουνιώτη ("Οδηγός της Ελευσίνος", 1912) εξηντλήθηκαν προ πολλού, ούτω δεν υπάρχει σήμερον κανέν μικρόν βιβλίον, όπου να είνε δυνατόν ο επισκεπτόμενος την Ελευσίνα, έχον τούτο ανά χείρας να κατατοπίζεται εύκολα και να αναγνωρίζη και να εξηγή τα ερείπια χωρίς να κοπιάση προηγουμένως υπερβολικά αναδιφών τα μεγάλα και σοφά περί Ελευσίνος συγγράμματα. Ο μικρός οδηγός μας έχει τον σκοπόν να θεραπεύση αυτήν την έλλειψιν. Περιλαμβάνονται εις αυτόν και αι σπουδαιότεραι των ανακαλύψεων των τελευταίων ανασκαφών. Εφρόντισα προς τούτοις να γράψω τον οδηγόν κατά τοιούτον τρόπον, ώστε και ο ευρισκόμενος μακράν της Ελευσίνος αναγινώσκων αυτόν να δύναται να σχηματίση μίαν εικόνα του αρχαίου τόπου και των σωζομένων ερειπίων. Εις τούτο βοηθούσι και αι πολυάριθμοι εικόνες, που συνοδεύουν το κείμενον.
Subtitle: 
Οδηγός των ανασκαφών και του μουσείου: Μετά 71 εικόνων και τοπογραφικού πίνακος
Publications Date: 
2008
Book ISBN: 
960-98319-0-7
Book pages: 
99
Book Dimensions: 
21χ14
Publication Place: 
Αθήνα
Cover: 
Μαλακό εξώφυλλο
Subtitle: 
Οδηγός των ανασκαφών και του μουσείου: Μετά 71 εικόνων και τοπογραφικού πίνακος
Publications Date: 
2008
Book ISBN: 
960-98319-0-7
Book pages: 
99
Book Dimensions: 
21χ14
Publication Place: 
Αθήνα
Cover: 
Μαλακό εξώφυλλο