Ελληνική γλώσσα, Αρχαία - Σπουδή και διδασκαλία (Μέση)