Ευριπίδης, 480-406 π.Χ.

Ο Ευρυπίδης (480-406 π.Χ.) καταγόταν από τον Αθηναϊκό δήμο της Φλύας. Παρακολούθησε τις διδασκαλίες του Αναξαγόρα, του Πρόδικου και του Πρωταγόρα, και συνδέθηκε φιλικά με τον Σωκράτη. Για πρώτη φορά πήρε μέρος σε δραματικό αγώνα το 455 π.Χ., και από τότε δίδασκε τακτικά μέχρι τον θάνατό του. Άνθρωπος μάλλον εσωστρεφής και αυστηρός, δεν ευτύχησε στην προσωπική ζωή του. Κατά τα τελευταία χρόνια του εγκαταστάθηκε στη Μακεδονία, προσκαλεσμένος από τον βασιλιά Αρχέλαο, και εκεί πέθανε.
Στο έργο του αντικατοπτρίζεται το κλίμα της εποχής, με την έντονη επίδραση της σοφιστικής, την αμφισβήτηση και την αναζήτηση των θείων και των ανθρώπινων. Ο Ευριπίδης, ο από σκηνής φιλόσοφος, απεικόνισε την τραγικότητα των εσωτερικών συγκρούσεων και απέδωσε μοναδικά την ποικιλία των ψυχικών παθών και τις διακυμάνσεις της συνείδησης. Οι νεωτερισμοί του, στη μορφή των έργων του και στις ιδέες που εξέφρασε, τον έκαναν συχνά στόχο επιθέσεων. Σώζονται δεκαεννέα δράματά του πλήρη και πολλά άλλα αποσπασματικά.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο

Φοίνισσες

10,06 €
Ελληνικό δράμα (Τραγωδία)
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ.
Dian

Φοίνισσες

12,11 €
Ελληνικό δράμα (Τραγωδία) - Ερμηνεία και κριτική
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ.
Στιγμή

Φοίνισσαι

10,35 €
Ελληνικό δράμα (Τραγωδία)
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ.
Ζήτρος

Φοίνισσαι

0,00 €
Ελληνικό δράμα (Τραγωδία)
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ.
Ελληνικά Γράμματα

Φοίνισσαι

7,52 €
Ελληνικό δράμα (Τραγωδία)
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ.
Εκδόσεις Πατάκη

Φοίνισσαι

7,67 €
Ελληνικό δράμα (Τραγωδία)
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ.
Κάκτος

Φοίνισσαι

9,58 €
Ελληνικό δράμα (Τραγωδία)
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ.
Επικαιρότητα

Φαέθων

4,77 €

Φαέθων

4,77 €
Μυθολογία, Ελληνική
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ.
Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου

Υψιπύλη

7,67 €

Υψιπύλη

7,67 €
Ελληνικό δράμα (Τραγωδία)
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ.
Κάκτος

Τρωάδες

11,50 €

Τρωάδες

11,50 €
Ελληνικό δράμα (Τραγωδία)
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ.
Γαβριηλίδης

Τρωάδες

10,35 €

Τρωάδες

10,35 €
Ελληνικό δράμα (Τραγωδία)
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ.
Ζήτρος

Τρωάδες

0,00 €

Τρωάδες

0,00 €
Ελληνικό δράμα (Τραγωδία)
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ.
Ελληνικά Γράμματα

Τρωάδες

10,01 €

Τρωάδες

10,01 €
Ελληνικό δράμα (Τραγωδία)
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ.
Dian

Τρωάδες

11,50 €

Τρωάδες

11,50 €
Ελληνικό δράμα (Τραγωδία)
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ.
Εκδόσεις Καστανιώτη

Τρωάδες

6,71 €

Τρωάδες

6,71 €
Ελληνικό δράμα (Τραγωδία)
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ.
Κάκτος

Τρωάδες

14,40 €

Τρωάδες

14,40 €
Ελληνικό δράμα (Τραγωδία)
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ.
Οδός Πανός

Τρωάδες

9,58 €

Τρωάδες

9,58 €
Ελληνικό δράμα (Τραγωδία)
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ.
Επικαιρότητα

Τρωάδες

9,58 €

Τρωάδες

9,58 €
Ελληνικό δράμα (Τραγωδία)
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ.
Εκδόσεις Καστανιώτη

Ρήσος

10,35 €

Ρήσος

10,35 €
Ελληνικό δράμα (Τραγωδία)
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ.
Ζήτρος

Σελίδες