Διοίκηση και οργάνωση. Βοηθητικές υπηρεσίες

Υποκατηγορίες
Φίλτρο

Ψυχολογία πωλήσεων

13,75 €
Μάρκετινγκ
Μαυρουλέας, Νίκος Α.
Σταμούλη Α.Ε.

Ψηφιακή επιχείρηση

0,00 €
Διοίκηση και οργάνωση

Χτίσε το όνομά σου (brand you)

16,13 €
Διοίκηση και οργάνωση

Χρόνος

17,25 €

Χρόνος

17,25 €
Χρόνος (Διοίκηση και οργάνωση)

Χρηματοοικονομική

37,09 €
Οικονομική επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική

28,80 €
Οικονομική επιχειρήσεων
Groppelli, A. A.
Κλειδάριθμος

Χάος

16,43 €

Χάος

16,43 €
Επιχειρηματικό σχέδιο
Kotler, Philip

Φτιαγμένες να διαρκέσουν

29,70 €
Διοίκηση και οργάνωση
Collins, Jim
Κλειδάριθμος

Φαρμάκων διαφημίσεις

9,14 €
Διαφήμιση - Φωτογραφικές συλλογές

Σελίδες