Ζούμπος, Μενέλαος

Υποκατηγορίες
Φίλτρο

Informix SQL/4GL

33,30 €

Informix SQL/4GL

33,30 €
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Προγράμματα
Ζούμπος, Μενέλαος
Κλειδάριθμος

Cobol ANSI 85

18,00 €

Cobol ANSI 85

18,00 €
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Γλώσσες προγραμματισμού
Ζούμπος, Μενέλαος
Anubis