Κιτσαράς, Γεώργιος Δ.

Ο Γεώργιος Κιτσαράς είναι λέκτορας της Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η επιστημονική του δραστηριότητα επικεντρώνεται σης γνωστικές περιοχές Ιστορία της Παιδείας και Προσχολική Παιδαγωγική. Έχει δημοσιευμένες μελέτες και άρθρα, όπως: "Εισαγωγή στην Προσχολική Παιδαγωγική", Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1991 κ.ά.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο