Κουκής, Αναστάσιος Ε.

Ο Αναστάσιος Ε. Κουκής, Ph.D, είναι ομαδικός αναλυτής και ψυχοθεραπευτής ψυχαναλυτικής κατεύθυνσης.
Έχει ενδιατρίψει στο έργο του Freud, της Klein, του Lacan, του Foulkes και ιδιαίτερα του Bion. Είναι εκπαιδευτής-ομαδικός αναλυτής στην Ελληνική Εταιρεία Ομαδικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας και μέλος της International Association of Group Phycotherapy και της Group - Analutic Society (Λονδίνο).
Εργασίες του για την ομαδική ανάλυση και ψυχοθεραπεία έχουν παρουσιαστεί σε ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο