Κραμβία - Καπαρδή, Μαρία

H Μαρία Κραμβιά-Καπαρδή είναι κάτοχος Β. Ec. (LaTrobe Univ.), M.Bus. (R.M.IT), Ph.D (Edith Cowan University) και Chartered Accountant (ACA). Eίναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Λογιστικής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και πρόεδρος του οργανισμού Διαφάνεια Κύπρου και της επιτροπής Οικονομικά Εγκλήματα και Δικανική Λογιστική του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Έχει δημοσιεύσει τρία βιβλία, δύο από τα οποία αναφέρονται στα οικονομικά εγκλήματα και την ανίχνευσή τους, καθώς και αριθμό άρθρων σε διεθνή και επιστημονικά περιοδικά του κλάδου της.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο