Λαζακίδου, Αθηνά Α.

Η Δρ. Αθηνά Α. Λαζακίδου αποφοίτησε το 1996 από το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο διάστημα 1997-2000 εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Βερολίνο και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ιατρικής Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Βερολίνου στη Γερμανία. Αρχές Μαϊου 2008 εκλέχτηκε Λέκτορας Πληροφορικής της Υγείας στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη. Από τον Αύγουστο 2013 εργάζεται ως Επίκουρος Καθηγήτρια Πληροφορικής της Υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Στο παρελθόν (2000-2002) η Δρ. Αθηνά Λαζακίδου εργάστηκε στη Λευκωσία ως Επισκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Από το 2002-2008 εργάστηκε ως Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και από το 2002-2007 δίδασκε το μάθημα της Πληροφορικής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων στη Βάρη Αττικής και από το 2004-2009 στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά.
Έχει επίσης πολυετή διδακτική εμπειρία (2004-2007) σε μεταπτυχιακό επίπεδο, λόγω του ότι δίδασκε στο Διαπανεπιστημιακό/Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας" και "Πληροφορική Υγείας" στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 2009 εως σήμερα διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου το μεταπτυχιακό μάθημα "Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας" στο ΜΠΣ "Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων".
Διαθέτει σημαντική ακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία στις ακόλουθες περιοχές: Οικονομικά της Υγείας και Πληροφοριακά Συστήματα, Βάσεις Δεδομένων, Γωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα στην Υγεία, Εφαρμογές της Πληροφορικής σε διάφορους τομείς. Έχει στο ενεργητικό της σημαντικό αριθμό από άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια στις πιο πάνω περιοχές. Έχει εργαστεί επίσης ως Ειδική Εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Πληροφόρηση-Επιμόρφωση-Τοπική Ανάπτυξη Α.Ε. (ΠΕΤΑ Α.Ε.), στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), καθώς και στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της Κυπριακής Δημοκρατίας για αξιολογήσεις ερευνητικών προτάσεων και έργων Πληροφορικής.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο