Λεκάκος, Παύλος Δ.

Ο Παύλος Λεκάκος είναι καθηγητής τεχνικών σχολών μέσης εκπαίδευσης.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο