Λουίτζη, Όλια

Η Όλια Λουίτζη ξεκίνησε το ταξίδι της από ένα μικρό συνοικισμό, το Βούστρι Αιτωλοακαρνανίας. Εκεί πήρε και τα πρώτα μαθήματα της ζωής της.
Σπούδασε και ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Αθήνα, όπου σήμερα ζει και εργάζεται. Ο τελικός προορισμός τούτου του ταξιδιού της, θέλει να είναι
ο μακρινός εκείνος τόπος... Το μυθιστόρημα "Έλεος" είναι το πρώτο δείγμα γραφής της.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο