Λυμπερόπουλος, Κωνσταντίνος Χ.

Ο Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Μάρκετινγκ, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ίδιο Τμήμα. Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Kepler Universitat στο Linz Αυστρίας, απ' όπου του απονεμήθηκαν οι ακαδημαϊκοί τίτλοι Magister και Doktorat.
Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα του σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους, σε τόμους άρθρων και στα πρακτικά πολλών ελληνικών και διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με ανώνυμους κριτές. Επίσης, έχει συγγράψει 4 βιβλία, 2 πανεπιστημιακά συγγράμματα και 2 μονογραφίες που έχουν εκδοθεί από γνωστούς εκδοτικούς οίκους.
Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα συμπόσια και επαγγελματικά συνέδρια ως πρόεδρος ή ομιλητής και πολλά άρθρα του έχουν δημοσιευθεί στον ειδικό εκδοτικό ημερήσιο και περιοδικό τύπο.
Έχει διδάξει επί συμβάσει στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής και στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, ενώ την τελευταία δεκαετία είναι μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Επίσης, έχει διδάξει σε πολλά σεμινάρια στην επαγγελματική εκπαίδευση.
Έχει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία ως ανώτερο και ανώτατο στέλεχος σε Οργανισμούς, βιομηχανικές επιχειρήσεις και σε μεγάλη εμπορική Τράπεζα. Έχει διατελέσει Πρόεδρος και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιριών.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο Μάρκετινγκ Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και στο Διεθνές Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο