Μαγουλάς, Αντώνιος Α.

Ο Αντώνιος Μαγουλάς γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε κλασικές επιστήμες στο St. Clare's, Oxford και Ιστορία (Ancient History & History) στο University of Wales College of Cardiff, για να αφιερωθεί κατ' εξοχήν στην Σύγχρονη Παγκόσμια Ιστορία. Διετέλεσε Ακαδημαϊκός Επιμελητής στο Cardiff (1989-1991), συνδυάζοντας την πανεπιστημιακή διδαχή με την ερευνητική δραστηριότητα, ενώ από το 1988 τελεί ενεργό μέλος του Trireme Trust, London. Από το 1991 πολλά άρθρα του έχουν δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, αναφορικά με μελέτες και έρευνες που κατά καιρούς έχει εκπονήσει, όπως η Γιουγκοσλαβική Κρίση και η αναπτέρωση του Ευρωπαϊκού Εθνικισμού στις αρχές της δεκαετίας του 1990.
Μεταξύ των άλλων έργων του συμπεριλαμβάνεται και Η Άμυνα Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών (Defence Made in Europe), (Ακίδα, Αθήνα 1995), το οποίο έτυχε μεγάλης αποδοχής από πολιτικά και κυβερνητικά στελέχη της Ελλάδας.
Η ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών: Οι ρίζες του Αμερικανικού Ονείρου, 1600-1990, αποτελεί μέρος μιας τετραλογίας μονογραφιών πολυετούς επιστημονικής έρευνας, που ο συγγραφέας έχει εκπονήσει εντός του γνωστικού πεδίου της Σύγχρονης Ιστορίας.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο