Μαλινδρέτου, Βασιλική Π.

- Αναπληρώτρια καθηγήτρια Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Διδακτορικό Δίπλωμα Πάντειο Πανεπιστήμιο (άριστα)
- M. Phil., Economics Πανεπιστημίου Glasgow· United Kingdom
- Πτυχίο Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Πανεπιστήμιο Αθηνών)
- Κάτοχος αριστείων στην προπανεπιστημιακή εκπαίδευση.
Έχει:
- Μακρά ερευνητική εμπειρία (ΚΕΠΕ, αυτοτελής έρευνα, κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων αναδιάρθρωσης και εκτέλεσης έργων, κλπ.)
- Συμβουλευτική εμπειρία στο χώρο των επενδύσεων και της χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων και μεγέθους
- Εικοσαετή διδακτική πανεπιστημιακή πείρα και διδασκαλία σε πρότυπα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
- Αναλάβει το συντονισμό σε συλλογικές έρευνες και σε πρότυπα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης υψηλής εξειδίκευσης στις τραπεζικές και χρηματοδοτικές καινοτομίες, κτλ.
- Κοινωνική εμπειρία (Πρόεδρος εκπαιδευτικών και πολιτιστικών συλλόγων, κτλ.)

Υποκατηγορίες
Φίλτρο