Μαμούτος, Σταμάτης Ι.

Ο Σταμάτης Μαμούτος είναι πρόεδρος της Φοιτητικής Λέσχης Φανταστικής Λογοτεχνίας. Κείμενά του έχουν δημοσιευτεί στο blog της Λέσχης, http://flefaloarticles.blogspot.com.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο