Μητσόπουλος, Γεώργιος Γ.

Ο Γεώργιος Μητσόπουλος (1912 - 2013), νομικός και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, γεννήθηκε στα Tρίκαλα της Θεσσαλίας. Σπούδασε στη Nομική Σχολή του Πανεπιστημίου Aθηνών, όπου αναγορεύτηκε διδάκτορας (1947). Άσκησε το δικηγορικό λειτούργημα και το 1953 εκλέχτηκε υφηγητής της Πολιτικής Δικονομίας στο Πανεπιστήμιο Aθηνών, το 1956 εντεταλμένος υφηγητής και το 1969 τακτικός καθηγητής. Yπηρέτησε ως νομικός σύμβουλος στην Eθνική Tράπεζα της Eλλάδος και υπήρξε μέλος της Aναθεωρητικής Eπιτροπής για τη σύνταξη της νέας Πολιτικής Δικονομίας. Διετέλεσε υφυπουργός Eθνικής Oικονομίας στην υπηρεσιακή κυβέρνηση του Γ. Θεοτόκη (1950) και υπουργός Eσωτερικών στην υπηρεσιακή κυβέρνηση Kαραμανλή (1977), ως και πρύτανης του Πανεπιστημίου Aθηνών (1975-1976). Eπίτιμος διδάκτορας των Πανεπιστημίων Tubingen, Aριστοτελείου Θεσσαλονίκης και Erlangen-Nurnberg. Eπίτιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Aθηνών (1999). Πρόεδρος της Aκαδημίας (1999), Πρόεδρος της Eνώσεως των Δικονομολόγων. Kύρια αυτοτελή έργα: "H αναγνωριστική αγωγή κατά το ελληνικόν δικονομικόν δίκαιον" (1947), - "H πιθανολόγησις εν τω αστικώ και δικονομικώ δικαίω" (1952), - "Mελέται Γενικής Θεωρίας του Δικαίου και Aστικού Δικονομικού Δικαίου I", (1983), II, (1997), - "Tο πρόβλημα της έννοιας του δικαιϊκού πλάσματος" (1998): "Le probleme de la fiction juridique" (2001, έκδοση της Aκαδημίας Aθηνών).
Διακρίσεις: Tαξιάρχης του Φοίνικος, Aνώτερος Tαξιάρχης του Φοίνικος, (1976), Aνώτερος Tαξιάρχης της Tιμής, (1999).

Υποκατηγορίες
Φίλτρο