Μολίνος, Στρατής Α.

Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1940. Σπούδασε χημεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διοίκηση επιχειρήσεων στην Ελβετία. Την τελευταία εξάσκησε για μεγάλο χρονικό διάστημα ως διευθυντικό στέλεχος ανώτατης βαθμίδας. Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά.
Εδώ και αρκετά χρόνια ασχολείται με την έρευνα των γραμμάτων και της λαογραφίας μας. Με ιδιαίτερη έμφαση αναδιφεί επίσης την ιστορική γεωγραφία και την πνευματική κληρονομιά της νήσου Λέσβου. Τα τελευταία χρόνια συνθέτει και μυθιστορήματα.
Μέχρι τώρα έχει παραδώσει δεκαεννιά βιβλία και είκοσι τέσσερις μελέτες-μονογραφίες με θέματα από τη διανόηση και ηθογραφία της ιδιαίτερης πατρίδας του καθώς και από τη ζωή και το έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο