Μούσιου - Μυλωνά, Όλγα

Η Όλγα Μούσιου - Μυλωνά είναι απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην Παιδαγωγική, με έμφαση στη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Α.Π.Θ., και στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως μητρικής/ξένης-δεύτερης γλώσσας στο Διατμηματικό Πρόγραμμα του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Είναι υποψήφια διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Εργάστηκε επί 16 χρόνια ως δασκάλα σε δημόσια σχολεία και από το 1999 είναι σχολική σύμβολος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ασχολείται συστηματικά με την έρευνα θεμάτων διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως μητρικής γλώσσας. Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια ως εισηγήτρια και άρθρα της, σχετιζόμενα με την εκμάθηση της πρώτης ανάγνωσης και γραφής και με τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στο δημοτικό σχολείο, δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά (Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, Μακεδνόν, Κυπριακή Παιδαγωγική Επιθεώρηση, κ.ά.).

Υποκατηγορίες
Φίλτρο