Μπάζας, Θεόδωρος Β.

Ο Θεόδωρος Μπάζας είναι Εθνικός γραμματέας της Διεθνούς Επιτροπής Ιατρικής και Υγιεινής της Εργασίας (Επαγγελματικής Υγείας - ICOH) για την Ελλάδα,
Μέλος του Τομέα (Σχολής) Ιατρικής της Εργασίας του Βασιλικού Κολλεγίου Ιατρών του Λονδίνου, Εμπειρογνώμονας της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας,
Μέλος της Επιτροπής Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Ψυχικού, Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ειδικός Ιατρός της Εργασίας, Υγιεινολόγος.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο