Οικονομική πολιτική

Υποκατηγορίες
Φίλτρο

Τοπική ανάπτυξη

13,42 €
Περιφερειακός προγραμματισμός
Barquero, Antonio Vasquez
Εκδόσεις Παπαζήση

Το τίμημα της ανισότητας

17,91 €
Οικονομική πολιτική

Το τέλος του πληθωρισμού

17,10 €
Οικονομική ανάπτυξη
Bootle, R
Κριτική

Το αόρατο ρήγμα

12,02 €
Οικονομική πολιτική - Ελλάς

Το αόρατο και το ορατό χέρι

19,00 €
Οικονομική πολιτική

Το "επαχθές" χρέος της Ελλάδας

15,45 €
Οικονομική πολιτική - Ευρώπη

Σελίδες