Παιδική λογοτεχνία, Ελληνική - Ερμηνεία και κριτική