Παπαγεωργίου, Γεώργιος Ν.

Ο Γεώργιος Ν. Παπαγεωργίου γεννήθηκε στο Παλαιοχώρι Συρράκου Ιωαννίνων, το έτος 1944. Τελείωσε τη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία Ιωαννίνων το έτος 1964. Από το 1966 υπηρέτησε ως δάσκαλος σε σχολεία δημοτικά και μειονοτικά του νομού Ροδόπης. Τη διετία 1975-1977, παρακολούθησε τη Μετεκπαίδευση Δασκάλων του Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Αθήνα. Από το 1986 υπηρέτησε ως Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στους νομούς Έβρου και Ροδόπης, μέχρι και το έτος 2005.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο