Παπαδόπουλος, Χρήστος

ε.τ. Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Πρωτοψάλτης Θρησκευτικής Υπηρεσίας Αστυνομικής Ακαδημίας.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο