Παπαθεοδώρου, Θεόδωρος Π.

Ο Θεόδωρος Π. Παπαθεοδώρου γεννήθηκε στην Πάτρα το 1965. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και στο Poitiers (Γαλλία). Εξελέγη, το 1995, επίκουρος καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της La Rochelle και διετέλεσε διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Γαλλόφωνων Νομικών Σπουδών. Από το 2003 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, όπου εξελέγη καθηγητής Συγκριτικής Αντεγκληματικής Πολιτικής, ενώ διετέλεσε πρύτανης του ίδιου Πανεπιστημίου την περίοδο 2009-2012. Υπήρξε επισκέπτης και προσκεκλημένος καθηγητής στα
Πανεπιστήμια του Salzbourg, της Pau, του Bordeaux, του Poitiers και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, συντονιστής της Ευρωπαϊκής Ομάδας Έρευνας για την Ποινική Δικαιοσύνη καθώς και εμπειρογνώμονας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για θέματα Ποινικής Δικαιοσύνης Ανηλίκων.
Κυριότερα έργα του: "Le perception des textes penitentiaires europeens par les droits francais et grec", Ant. N. Sakkoulas, 1995· "Le code penitentiaire hellenique", Ed. Etre et connaitre", 1997· "Δημόσια ασφάλεια και αντεγκληματική πολιτική", Νομική Βιβλιοθήκη (α΄ έκδ. 2002), β΄ έκδ. 2005· "Η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία", Νομική Βιβλιοθήκη, 2006· "Νομικό καθεστώς αλλοδαπών", Νομική Βιβλιοθήκη, 2007.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο