Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρος

Ένας συνειδητός Έλληνας με υψηλό εθνικό φρόνημα και βαθιά αγάπη για την περιοχή της καταγωγής του, τη Θράκη. Γεννήθηκε το 1886 στις Σαράντα Εκκλησιές και σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε ως καθηγητής στη μέση εκπαίδευση, ενώ για πολλά χρόνια διετέλεσε πρόεδρος και ουσιαστικά ψυχή της Εταιρείας Θρακικών Μελετών ως το θάνατό του το 1967. Υπήρξε επίσης διευθυντής του έγκυρου περιοδικού "Αρχείο Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού". Παράλληλα με τη λαογραφία επιδόθηκε και στη λογοτεχνία, με έφεση σε θέματα που αφορούσαν τοπικά ήθη και έθιμα. Μερικά από τα βιβλία του είναι: "Θρακικές ηθογραφίες", "Η Τουρκεμένη", "Πασχαλιά και Χριστούγεννα στη Θράκη", "Χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα διηγήματα", "Η ελληνικότης της Θράκης", "Οι Πομάκοι", "Ο Γ. Βιζυηνός ως ποιητής και διηγηματογράφος", "Θράκες λαογράφοι του 19ου αιώνος", "Τα Αναστενάρια" κ.ά.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο