Πικριδάς, Χρήστος Κ.

Ο Χρήστος Πικριδάς είναι αναπληρωτής καθηγητής στο ΑΠΘ, στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο