Πολίτου - Μαρμαρινού, Ελένη

Η Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού είναι καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι ιδρυτικό μέλος και έχει διατελέσει πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας. Αντικείμενα της έρευνας και της διδασκαλίας της είναι η ελληνική λογοτεχνία του 19ου και του 20ού αιώνα, η Συγκριτική Φιλολογία και η Θεωρία της Λογοτεχνίας. Τα δημοσιεύματά της αφορούν το έργο σημαντικών Νεοελλήνων λογοτεχνών, λογοτεχνικά ρεύματα ή είδη και θέματα Ποιητικής.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο