Στοιχεία δημοκρατικού πολιτεύματος - Σπουδή και διδασκαλία