Σέργης, Γεώργιος

Ο Γεώργιος Σέργης είναι ταξίαρχος (ΤΘ) ε.α., συγγραφέας του βιβλίου "Η μάχη της Κύπρου".

Υποκατηγορίες
Φίλτρο