Σαλβαράς, Γιάννης Κ.

Ο Γιάννης Σαλβαράς είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητής Διδακτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Εργάστηκε ως δάσκαλος, σχολικός σύμβουλος και σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Διευθυντής σχολών επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, επιστημονικός υπεύθυνος προγραμμάτων επιμόρφωσης και παραγωγής διδακτικού υλικού, ειδικός σύμβουλος στο ΥΠΕΠΘ, συντάκτης αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, συγγραφέας σχολικών βιβλίων, μέλος διοικούσας επιτροπής του Πανεπιστημίου Θράκης, μέλος της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών και αντιπρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. Το ερευνητικό και συγγραφικό έργο του επικεντρώνεται στη Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας και στο Διδακτικό Σχεδιασμό. Στα βιβλία του συμπεριλαμβάνονται: "Διδακτικοί Στόχοι" (1996), "Γλωσσική Διδασκαλία" (2000), "Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά" (2005, 2006), "Μοντέλα και Στρατηγικές διδασκαλίας" (2007), "Διδακτικός Σχεδιασμός" (2009), "Μεντορική" (2011).

Υποκατηγορίες
Φίλτρο