Σκουλάς, Ηλίας

Γεννήθηκε το 1927 στα Χανιά. Ασχολήθηκε στην Αθήνα με την γελοιογραφία σε διάφορες εφημερίδες: "Απογευματινή", "Μεσημβρινή", "Ελεύθερο Τύπο", "Έθνος", καθώς και σε περιοδικά. Έχει λάβει μέρος σε παγκόσμιες και ελληνικές εκθέσεις και έχει στο ενεργητικό του τέσσερις ατομικές εκθέσεις και δεκατρία βιβλία με γελοιογραφίες.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο

Σημασίες

180,00 €

Σημασίες

180,00 €
Γελοιογραφίες
Σκουλάς, Ηλίας
Σιδέρης

Σημασίες

45,00 €

Σημασίες

45,00 €
Γελοιογραφίες
Σκουλάς, Ηλίας