Σολωμού, Ευαγγελία

Η Ευαγγελία Σολωμού γεννήθηκε το Δεκέμβριο του 1947 στον Πειραιά.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο