Σπινέλλης, Διομήδης

Ο Διομήδης Σπινέλλης είναι καθηγητής Διοίκησης και Τεχνολογίας Ανάπτυξης Λογισμικού στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι κάτοχος διπλώματος στην τεχνολογία λογισμικού και διδακτορικού διπλώματος στην επιστήμη υπολογιστών από το Imperial College του Λονδίνου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην τεχνολογία λογισμικού και στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει τα βραβευμένα και μεταφρασμένα σε πολλές γλώσσες βιβλία "Ανάγνωση κώδικα" και "Ποιότητα κώδικα" καθώς και πάνω από 100 επιστημονικά άρθρα. Λογισμικό που έχει υλοποιήσει, αποτελεί τμήμα πολλών σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων για καινοτόμα και βραβευμένα έργα, τόσο εμπορικά όσο και ανοικτού κώδικα. Τον Νοέμβριο του 2009 ανέλαβε τη θέση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων στο Υπουργείο Οικονομικών.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο

Ποιότητα Κώδικα

44,10 €
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Σπινέλλης, Διομήδης
Κλειδάριθμος

Ανάγνωση κώδικα

38,70 €
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Σπινέλλης, Διομήδης
Κλειδάριθμος