Στυλιάδης, Αθανάσιος Δ.

Διπλωματούχος τοπογράφος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. (1980). Έφεδρος αξιωματικός πληροφορικής στη γεωγραφική υπηρεσία στρατού / μηχανογραφικό κέντρο (1980-1983, Αθήνα). Μηχανικός, σύμβουλος νομάρχη σε θέματα πληροφορικής και Η/Υ, στη νομαρχία Φλώρινας (1983-1985), απ' όπου και παραιτήθηκε για να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. M. Sc. στην επιστήμη των Η/Υ με έμφαση στα τρισδιάστατα γραφικά συστήματα, από το Dundee University (1988-1989. Scotland) και εκλογή σε ενιαία θέση καθηγητή - επίκουρου καθηγητή στο τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (1989). Διδακτορικό στην ευρύτερη περιοχή CAD, GIS και Modeling από το Α.Π.Θ. (1997). Έχει συγγράψει περισσότερες από 40 επιστημονικές εργασίες και συμμετείχε με ανακοινώσεις σε 18 διεθνή και ελληνικά συνέδρια.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο